Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
15

mar

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2009

W dniu 15 marca 2010 Cinema City opublikowała skonsolidowany raport roczny za rok 2009.

Raport roczny 2009
Notatka prasowa - podsumowanie wyników finansowych w 2009r.
Prezentacja inwestorska