Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
25

mar

Aktualizacja raportu bieżącego nr 6/2010 z dnia 3 marca 2010: Podpisanie wstępnego porozumienia (memorandum of understanding) (25 marca 2010)

Zarząd Cinema City International N.V. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 6/2010 z dnia 3 marca 2010, niniejszym informuje, że zawarcie wiążącej umowy ostatecznej oraz zamknięcie Transakcji nastąpi później niż pierwotnie przewidywano i oczekuje się, że nastąpi do końca kwietnia 2010 r.