Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
25

mar

Raport bieżący nr.8/2010 z dnia 25 marca 2010 r.: Aktualizacja raportu bieżącego nr 6/2010 z dnia 3 marca 2010: Podpisanie wstępnego porozumienia (memorandum of understanding)

Zarząd Cinema City International N.V. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 6/2010 z dnia 3 marca 2010, niniejszym informuje, że zawarcie wiążącej umowy ostatecznej oraz zamknięcie Transakcji nastąpi później niż pierwotnie przewidywano i oczekuje się, że nastąpi do końca kwietnia 2010 r.

Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy o rynkach finansowych i nadzorze nad tymi rynkami z dnia 28 września 2006 r. (Ustawa o nadzorze finansowym – Wft.) w związku z Art. 56.1.1 i Art. 56.6 polskiej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.