Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
06

maj

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu śródrocznego za pierwsze trzy miesiące 2010 roku (6 maja 2010)

Zarząd spółki Cinema City International N.V. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu śródrocznego Spółki za pierwsze trzy miesiące 2010 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu śródrocznego Spółki za pierwsze trzy miesiące 2010 roku to 18 maja 2010.