Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
06

maj

Raport bieżący nr 12/2010 z dnia 6 maja 2010r.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu śródrocznego za pierwsze trzy miesiące 2010 roku.

Zarząd spółki Cinema City International N.V. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu śródrocznego Spółki za pierwsze trzy miesiące 2010 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu śródrocznego Spółki za pierwsze trzy miesiące 2010 roku to 18 maja 2010.

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 2 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.