Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
18

maj

Publikacja skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1 kwartał 2010

W dniu 18 maja 2010 Cinema City International NV opublikowała skrócony skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2010.

Plik z raportem
Notatka prasowa
Prezentacja inwestorska