Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
18

maj

Wyniki finansowe Cinema City po I kwartale 2010

Działalność kinowa rośnie dzięki 3D i doskonałej frekwencji

*Sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy kwartał znajduje się na stronie internetowej www.cinemacity.nl

Pełen tekst notatki z wykresami

-  W I kw. 2010 r. Cinema City International N.V. (“Cinema City”) osiągnęła 70,1 mln EUR przychodów (wzrost o 6,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2009 r.), 20,3 mln EUR na poziomie EBITDA (wzrost o 32,0%) i 12,5 mln EUR zysku netto (wzrost o 29,8%). Rekordowe wyniki finansowe pochodzą z działalności kinowej.

- Działalność kinowa zanotowała wzrost przychodów o 60,6% do 64,4 mln EUR, oraz EBITDA o 103,8% do 20,3 mln EUR. W całej sieci Cinema City sprzedała 9,3 mln biletów (+34,9% rok do roku), z czego 8,2 mln biletów (+19,3% rok do roku) zostało sprzedanych w porównywalnej liczbie sal kinowych. Średnia cena biletu wzrosła do 4,94 EUR (+27.9%), co jest efektem wzrostu liczby biletów sprzedanych na filmy w formacie 3D oraz umocnieniem walut lokalnych w Europie Środkowo-Wschodniej wobec euro.

- Międzynarodowe superprodukcje w formacie 3D, takie jak Avatar czy Alicja w Krainie Czarów, miały istotny wpływ na wyniki działalności kinowej Cinema City.

- Na koniec I kw. 2010 r. Cinema City prowadziła 68 multipleksów z 664 ekranami (+12% rok do roku). Spółka zamknęła jedno małe kino w Izraelu z 4 ekranami. Cinema City ma podpisane wiążące umowy najmu na dodatkowe 42 nowe multipleksy z 426 salami kinowymi.

- Proces cyfryzacji w toku. Na koniec marca we wszystkich krajach działalności Cinema City miała 155 projektorów cyfrowych. Kolejne 80 zostało już zamówione i ma być zainstalowane w najbliższych miesiącach. W I kwartale inwestycje w sieć kinową wyniosły 5,9 mln EUR.

- 21 kwietnia 2010 Cinema City sprzedała wszystkie aktywa związane z prowadzeniem działalności deweloperskiej w Bułgarii, spółce Israel Theatres Ltd., dominującemu akcjonariuszowi Spółki. Kwota transakcji to 91,2 mln EUR. Pozyskane środki Spółka zamierza przeznaczyć na ekspansję działalności kinowej. Dzięki sprzedaży aktywów Cinema City znacząco zredukowała swój dług.

- W tym kwartale zanotowaliśmy silny wzrost sprzedaży biletów na wszystkich rynkach naszej działalności. Nasze wyniki odzwierciedlają wysoką jakość oferowanych filmów, jak i bardzo dobre rezultaty osiągane przez kina otwarte w 2009 r. Miniony kwartał był pierwszym, który tak naprawdę pokazał potencjał filmów w formacie 3D, oraz ich pozytywny wpływ na przychody ze sprzedaży biletów oraz marżę EBITDA Cinema City. Jednocześnie nasze wyniki na rynku rumuńskim, gdzie sprzedaliśmy 900 tys. biletów oraz osiągnęliśmy ponad 5 mln EUR przychodów, udowodniły siłę tego rynku oraz jego perspektywy dla działalności kinowej - mówi Moshe J. Greidinger, Prezes Cinema City (CEO), największego operatora kin wielosalowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu. W kwietniu Cinema City zamknęła transakcję sprzedaży swojej działalności deweloperskiej na rynku bułgarskim spółce Israel Theatres. Dzięki tej transakcji CCI zyskała więcej swobody w analizowaniu odpowiadających jej kombinacji rozwoju organicznego i potencjalnych przejęć- dodał Moshe Greidinger.

Wyniki finansowe

W I kw. br. przychody Cinema City wyniosły 70,1 mln EUR, (+6,4% rok do roku) z czego 64,4 mln EUR (+60,5% rok do roku) przypadło na działalność kinową (sprzedaż biletów, napojów i przekąsek w barach kinowych, działalność związaną z reklamą kinową). Duża liczba kin otwartych w 2009 r., a także bardzo dobre filmy wyświetlane w pierwszym kwartale 2010 r. (Avatar, Alicja w Krainie Czarów, Ciacho oraz wiele innych) pozwoliły osiągnąć duży wzrost łącznej liczby sprzedanych biletów (+34,9% rok do roku), a także liczby biletów sprzedanych w porównywalnej liczbie sal kinowych (+19,3%). Wyniki finansowe Spółki w I kw. 2010 wzmocniła działalność kinowa na rynku rumuńskim, gdzie w listopadzie 2009 r. Cinema City otworzyła pierwszy megapleks w Bukareszcie.

Rosnąca popularność filmów w formacie 3D, a także coraz większa liczba projektorów cyfrowych przyczyniła się do wzrostu średniej ceny biletu w walutach lokalnych, we wszystkich krajach działalności Spółki. Średnia cena biletu wyrażona w euro w sieci Cinema City wyniosła 4,94 EUR (+27,9 rok do roku). Wynikom finansowym spółki w I kw. 2010 sprzyjało umocnienie walut lokalnych względem euro, w porównaniu z I kw. 2009.

Działalność dystrybucyjna Spółki odnotowała wzrost przychodów do 5,1 mln EUR (+67,2% rok do roku) dzięki większej liczbie dystrybuowanych filmów. W 2010 CCI kontynuuje proces zamykania działalności dystrybucyjnej filmów DVD, prowadzonej na Węgrzech i w Czechach. W minionym kwartale segment działalności deweloperskiej nie miał żadnego wpływu na wyniki Spółki (w przeciwieństwie do I kw. 2009, kiedy to sprzedaż 30% udziałów w Mall of Plovdiv przyniosła 21,5 mln EUR przychodu oraz 6 mln EUR na poziomie EBITDA).

Polska pozostaje największym rynkiem działalności Spółki, z 53-proc. udziałem w całkowitych przychodach. Znaczący wzrost przychodów zanotowała na rynku rumuńskim, na co wpływ miały otwarcia kin w 2009 r. (3 nowe multipleksy, w tym 1 megapleks w Bukareszcie: 20 ekranów + IMAX). Udział rynku rumuńskiego w przychodach ogółem wzrósł do 8% w porównaniu z 2% w 1 kw 2009. Na koniec I kw. 2010 Cinema City prowadziła 6 multipleksów w Rumunii, z 56 ekranami. Obecnie Spółka ma podpisane wiążące umowy najmu na kolejne 279 ekranów w 29 multipleksach na obszarze całego kraju.

Zysk operacyjny Spółki wzrósł do 15,4 mln EUR. Wynik EBITDA Spółki wzrósł do 20,3 mln EUR, a zysk netto do 12,5 mln EUR.


Sprzedaż działalność deweloperskiej w Bułgarii

21 kwietnia 2010 Cinema City podpisała umowę z Israel Theatres Real Estate Holding B.V. i Pan-Europe Finance B.V. (obydwie są spółkami zależnymi Israel Theatres - „IT”), co do sprzedaży całości działalności deweloperskiej w Bułgarii za kwotę 91,2 mln EUR. Pierwsza część zapłaty w wysokości 76,2 mln EUR została już przekazana Spółce.

Dzięki transakcji Cinema City znacząco zredukowała swoje zadłużenie (do około 30 mln EUR). Spółka zamierza wykorzystać nadwyżkę gotówkową oraz obniżenie stopnia dźwigni finansowej w celu sfinansowania rozwoju działalności kinowej Spółki, zarówno na terytoriach, na których Spółka prowadzi obecnie działalność, jak i potencjalnie, ekspansji na nowe terytoria.

Na podstawie umowy Cinema City będzie wciąż uczestniczyła w przyszłych zyskach pochodzących z transakcji dokonywanych przez Israel Thetres do końca 2014 r., jednak bez podejmowania ryzyka zmienności na rynku nieruchomości, a także bez jego potencjalnych negatywnych konsekwencji na skonsolidowane wyniki działalności CCI. Wszystkie informacje dotyczące transakcji zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 10/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. (www.cinemacity.nl).


Plany na 2010 r.

- Już w czerwcu zamierzamy otworzyć nasz drugi megapleks w Bukareszcie, Cinema City Sun Plaza z 15 ekranami. Po tym dużym otwarciu kolejne Cinema City pojawią się w Polsce, Bułgarii, a także w Rumunii, co planujemy w drugiej połowie roku mówi Moshe Greidinger.W nadchodzących kwartałach spodziewamy się znacznej liczby produkcji 3D, w tym takich hitów jak Shrek Forever, Toy Story 3, Harry Potter, Narnia, Alpha and Omega i wiele wiele innych. Instalacja dodatkowych 80 projektorów pozwoli nam wyświetlać je dla szerokiej publiczności na wszystkich rynkach naszej działalności - dodał Greidinger.

Spółka Cinema City International jest największym operatorem kin wielosalowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu. Sieć Spółki obejmuje 68 multipleksów z 664 ekranami, w sześciu krajach działalności (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Izrael). Spóła posiada wiążące umowy na kolejne 42 multipleksy z 426 ekranami. Dodatkowo, Cinema City prowadzi działalności związane z działalnością kinową: reklamę w kinach oraz dystrybucję filmów.

Grupa Cinema City zatrudnia ponad 3,000 osób w 6 krajach