Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
31

maj

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") przekazuje treść dokumentu ” Cinema City International NV Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy” zawierającego projekty uchwał, wraz z ich wyjaśnieniami, na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane w Rotterdamie na dzień 15 czerwca 2010.

Cinema City International NV Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy