Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
31

maj

Raport bieżący nr 15/2010 z dnia 31 maja 2010 r.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") przekazuje treść dokumentu ” Cinema City International NV Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy” zawierającego projekty uchwał, wraz z ich wyjaśnieniami, na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane w Rotterdamie na dzień 15 czerwca 2010.

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 2 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.