Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
29

cze

Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść oświadczenia w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i znajdujących się w ”Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005.”

Podstawa prawna: § 29 Regulaminu Giełdy

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Spółki: Israel Greidinger – członek Zarządu, pełnomocnik