Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
08

cze

Rejestracja 341.000 akcji nowej emisji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") informuje, że zgodnie z komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 8 czerwca 2010 r., zgodnie z uchwałą nr 670/06 Zarządu Krajowego Depozytu z dnia 4 grudnia 2006 r. oraz na wniosek Spółki, w Krajowym Depozycie z dniem 9 czerwca 2010 zarejestrowanych zostanie 341.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,01 EUR każda, oznaczonych kodem NL0000687309.