Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
15

cze

Raport bieżący nr 20/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. („WZA”), które odbyło się 15 czerwca 2010 r. w Rotterdamie.

Lista w załączniku