Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
27

lip

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze sześć miesięcy 2010 roku


Zarząd spółki Cinema City International N.V. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki za pierwsze sześć miesięcy 2010 roku.


Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki za pierwsze sześć miesięcy 2010 roku to 20 sierpnia 2010.