Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
20

sie

Spółka opublikowała skonsolidowany raport półroczny za pierwsze 6 miesięcy 2010

W dniu 20 sierpnia 2010 Cinema City International NV opublikowała skonsolidowany raport półroczny za pierwsze sześć miesięcy 2010.

Plik z raportem
Plik z raportem z przeglądu audytora
Notatka prasowa z komentarzem Prezesa Zarządu
Prezentacja inwestorska