Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
31

sie

Raport bieżący 24 /2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. Podpisanie umowy z Imax® Corporation

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") zawiadamia o podpisaniu umowy (“Umowa”) z IMAX® Corporation. Zgodnie z umową Spółka otrzymuje wyłączne prawo do prowadzenia kin IMAX® w Izraelu (z wyłączeniem miasta Eilat). Umowa przewiduje także cyfryzację wszystkich kin IMAX® prowadzonych przez Cinema City International w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Spółka zainstalowała już projektor cyfrowy IMAX® w kinie w Łodzi w Polsce, a więc w przyszłości zainstaluje kolejne 8 projektorów cyfrowych w pozostałych lokalizacjach.

Pierwsza główna umowa pomiędzy Cinema City International oraz IMAX® Corporation została podpisana w 1998 roku. Na podstawie tej umowy Spółka ma wyłączne prawo do prowadzenia kin IMAX® w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Bułgarii i Rumunii.

 

 

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 1 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Spółki:
Nissim Nisan Cohen – pełnomocnik