Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
12

sty

Raport bieżący nr 01/2011 z dnia 12 stycznia 2011: Informacja dotycząca liczby sprzedanych biletów w sieci Cinema City w 2010

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że w 2010 roku w multipleksach Cinema City we wszystkich krajach działalności sprzedano 30,5 mln biletów w porównaniu do 27,5 mln w 2009 roku, co stanowi 11,1% wzrost rok do roku.


Liczba sprzedanych biletów w tysiącach
                        2010              2009
Polska           15 005          15 440
Izrael               4 506             4 101
Węgry             4 703             3 803
Czechy           1 848              1 645
Bułgaria         1 361                940
Rumunia       3 091              1 535

Cinema City  30 514         27 464


Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 1 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.