Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
19

sty

Raport bieżący nr 02/2011 z dnia 19 stycznia 2011: Podpisanie umowy kupna akcji oraz składników majątku z Palace Cinemas (Central Europe) BV

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka") informuje, że w dniu 19 stycznia 2011 Spółka podpisała umowę kupna akcji oraz składników majątku („Umowa”) z Palace Cinemas (Central Europe) BV („Palace Cinemas”, „Sprzedający”), spółki kontrolowanej przez Argus Capital. Zgodnie z Umową Spółka nabywa od Sprzedającego 100% akcji w każdej z ich czterech spółek zależnych: Palace Cinemas Czech s.r.o., Palace Cinemas Hungary Kft, Palace Cinemas Slovak Republic s.r.o. i Palace Multikino s.r.o. wraz z powiązanymi składnikami majątku.

Palace Cinemas Czech s.r.o., spółka prawa czeskiego, prowadzi sieć 8 multipleksów z 65 ekranami i ma umowę najmu na 1 multipleks z 8 ekranami, którego otwarcie zaplanowane jest w 2012 roku. Palace Cinemas Hungary Kft, spółka prawa węgierskiego, prowadzi 4 multipleksy z 47 ekranami. Palace Cinemas Slovak Republic s.r.o., spółka prawa słowackiego, prowadzi 2 multipleksy z 20 ekranami i Palace Multikino s.r.o., spółka prawa słowackiego, prowadzi 1 multipleks z 9 ekranami.

Spółka kupuje łącznie 15 multipleksów ze 141 ekranami w 3 krajach. Lista multipleksów znajduje się z załączniku nr 1 do niniejszego raportu. W następstwie tej akwizycji Cinema City International będzie prowadzić 90 multipleksów z 866 ekranami w 7 krajach.

Zgodnie z Umową przez okres przejściowy Spółka będzie także świadczyć wybrane usługi zarządcze na rzecz multipleksów prowadzonych przez Palace Mozi Kft, spółkę prawa węgierskiego prowadzącą 8 multipleksów z 48 ekranami.

Cena nabycia, płatna w dniu podpisania Umowy, wynosi 28 milionów euro; 21,4 milionów euro zostało zapłaconych gotówką a dług Palace Cinemas o wartości 6,6 miliona euro został przejęty.

Zawarta Umowa jest umową istotną, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitału własnego Spółki na dzień 30 września 2010.

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 2 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załącznik