Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
20

sty

Cinema City kupuje Palace Cinemas w Europie Centralnej. Cinema City staje się trzecim największym operatorem kin w Europie

Cinema City International (CCINT) informuje, iż nabył sieć kin Palace Cinemas obejmującą 141 ekranów w 15 multipleksach na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji. Cena nabycia w tej transakcji wyniosła 28 mln euro. Ta akwizycja znacznie umacnia pozycję CCI na rynkach węgierskim i czeskim oraz dodaje Słowację do rynków działalności CCI.

CCI nabyła 100% kapitałów własnych czterech spółek od Palace Cinemas (Central Europe) BV („Palace Cinemas”). Te cztery podmioty prowadzą 8 multipleksów z 65 ekranami w Czechach, 4 multipleksy z 47 ekranami na Węgrzech oraz 3 multipleksy z 29 ekranami na Słowacji. Cena zakupu odpowiada 6-krotności wartości „znormalizowanej” EBITDA nabytych podmiotów za rok 2010. Umowa została jednocześnie podpisana i zamknięta i nie podlega konieczności wydania zgody przez osoby trzecie lub urzędy. 

Akwizycja Palace Cinemas w Europie Centralnej - prezentacja

Załącznik do raportu biezącego 2/2011

“Wykonaliśmy dzisiaj duży krok na drodze wzmacniania naszej pozycji jako jednego z wiodących operatorów kin w Europie. Ta akwizycja zwiększa całkowitą liczbę naszych ekranów do 866, a liczbę multipleksów do 90. Dodatkowo weszliśmy do siódmego kraju działalności, do Słowacji, z trzema pierwszorzędnymi lokalizacjami w Bratysławie, stolicy kraju.powiedział Moshe (Mooky) Greidinger, prezes zarządu CCI, największego operatora kin wielosalowych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Izraelu. Pan Greidinger dodał: Witamy pracowników Palace oraz ich klientów w grupie Cinema City i cieszymy się, że będziemy robić wszystko, aby zapewnić lojalnym klientom Palace rozrywkę kinową na najwyższym poziomie.”

W wyniku transakcji CCI nabyła następujące spółki zależne Palace Cinemas: Palace Cinemas Czech s.r.o., Palace Cinemas Hungary Kft, Palace Cinemas Slovak Republic s.r.o. i Palace Multikino s.r.o. Zakup nie obejmuje spółki Palace Mozi, Kft na Węgrzech, która prowadzi 5 multipleksów w Budapeszcie i 3 multipleksy poza Budapesztem. CCI zgodziło się świadczyć wybrane usługi zarządcze na rzecz kin spółki Palace Mozi’s.

Cena zakupu odpowiada 6-krotności znormalizowanej EBITDA nabytych spółek ze sprawozdania zarządu Palace Cinemas za rok 2010. Znormalizowana EBITDA głównie zawiera EBITDA działających kin oraz zannualizowaną EBITDA multipleksów otwartych w ciągu 2010 roku. W dniu podpisania umowy CCI zapłaciła sprzedającemu 21.4 mln euro i przejęła 6.6 mln euro długu nabywanych spółek zależnych. Akwizycja została sfinansowana ze środków pieniężnych CCI oraz z dostępnych linii kredytowych.

Cinema City nabyła 141 ekranów w 15 multipleksach: 8 multipleksów z 65 ekranami w Czechach (plus multipleks z 8 ekranami w Ostrawie, którego otwarcie planowane jest na 2012 r.), 4 multipleksy z 47 ekranami na Węgrzech oraz 3 kina z 29 ekranami na Słowacji (lista przejętych kin znajduje się w załączniku dołączonym do komunikatu prasowego). 

Zagregowane wyniki Palace Cinemas

Komentarz Moshe (Mooky) Greidinger:W ciągu najbliższych dwóch lat planujemy inwestycje w nabyte kina aby podnosić ich standard oraz dodać wystarczającą liczbę projektorów cyfrowych aby sprostać oczekiwanemu popytowi na filmy 3D. W Czechach i na Węgrzech zamierzamy zintegrować nasze organizacje, wprowadzając nasz sprawdzony model biznesowy oraz narzędzia stosowane w zarządzaniu spółką, które, jak oczekujemy, dostarczą znaczącą wartość dodaną w całości naszej działalności na tych rynkach. Wierzymy, że ta integracja będzie także z korzyścią dla naszej reklamy kinowej”.

 

Cinema City International jest największym operatorem kin wielosalowych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Izraelu. Spółka prowadzi 90 multipleksy z 866 ekranami, w 7 krajach: Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Izrael. Obecnie w budowie jest 35 multipleksów z około 360 nowymi ekranami. Dodatkowo, Cinema City prowadzi działalności związane z działalnością kinową: reklamę w kinach oraz dystrybucję filmów.

W 2010 r. Cinema City sprzedała 30,5 mln biletów w 6 krajach (11,1% więcej niż w 2009 r.). Grupa Cinema City zatrudnia ponad 4,000 osób w 7 krajach.

Palace Cinemas zostało założone przez Arthura Goldblatta i V.J Maury’ego przy wsparciu finansowym Argus Capital Partners L.P. (“ARGUS”). ARGUS jest jednym z największych I najbardziej doświadczonych niezależnych prywatnych funduszy inwestycyjnych skupiających się na regionie Europy Środkowej i Wschodniej. ARGUS jest wspierany przez wiodących inwestorów instytucjonalnych oraz firmy zarządzające majątkami rodzinnymi z Europy, Ameryki Północnej, Środkowego Wschodu i Japonii. Z łącznym zaangażowaniem w fundusze przekraczającycm 400 milionów euro ARGUS zainwestował w 16 spółek w regionie, w tym w wiele wiodących i znanych spółek. Poprzez ośmiu specjalistów od inwestycji pracujących w regionie (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia i Wielka Brytania) ARGUS oferuje finansowanie wykupów oraz ekspansji sprzedającym spółki oraz zarządom, które chcą rozwijać swoje spółki.