Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
10

maj

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cinema City International N.V. w Rotterdamie, Holandia na dzień 21 czerwca 2011

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") przekazuje treść dokumentu zawierającego zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które zostanie opublikowane w Holandii w dniu 10 maja 2011.
 

Załącznik: „Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki”