Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
10

maj

Raport bieżący nr 06/2011 z dnia 10 maja 2011 r.: ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") przekazuje treść dokumentu zawierającego zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które zostanie opublikowane w Holandii w dniu 10 maja 2011.
 

Załącznik: „Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki”

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 2 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.