Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
11

maj

Raport bieżący nr 08/2011 r. z dnia 11 maja 2011 r.: Nowe kino Cinema City w Lublinie – podpisanie warunków najmu

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że Cinema City Poland Sp z o.o., spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, zawarła umowę najmu ze spółką Gala S.A., utworzoną i działającą pod prawem polskim.

Na podstawie ww. umowy najmu Cinema City Poland Sp z o.o. będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym Gala (robocza nazwa) wybudowanym przez Gala S.A. w Lublinie. Lublin ma 350 tys mieszkańców (450 tys mieszkańców w trakcie roku akademickiego). Spółka na wynajętej powierzchni zamierza prowadzić kino wielosalowe o parametrach określonych poniżej.

Liczba ekranów 10
wynajmowana powierzchnia 4 500 – 5 000 m kw
Planowane otwarcie 4 kw 2015

Umowa najmu została zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat i zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju. Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej każdym z centrów handlowych.

Multipleks w centrum handlowym Gala w Lublinie będzie drugim Cinema City w mieście i trzydziestym piątym kinem Cinema City w Polsce.

 

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 1 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.