Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
29

sty

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 r.

Na podstawie § 100 ust. 1 w związku z § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ("Rozporządzenie") Zarząd spółki Cinema City International N.V.("Spółka") informuje o zamiarze stałego przekazywania w 2007 r. skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 87 ust. 1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2007 r. zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 87 ust. 4 Rozporządzenia.

Spółka niniejszym podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych w 2007 r.:


I. Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za IV kwartał 2006 r. - 1 marca 2007 r.;
  • za l kwartał 2007 r. - 15 maja 2007 r.;
  • za II kwartał 2007 r. - 14 sierpnia 2007 r.;
  • za III kwartał 2007 r. - 14 listopada 2007 r.

II. Skonsolidowany raport za I półrocze 2007 r. - 28 września 2007 r.
III.  Raport roczny za 2006 r.:

  • Jednostkowy raport roczny Spółki - 31 maja 2007 r.;
  • Skonsolidowany raport roczny - 31 maja 2007 r.

Podstawa prawna: § 87 oraz § 100 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki: Israel Greidinger - pełnomocnik