Global City Holdings

Rada Dyrektorów

Mark Segall

Przewodniczący Rady Dyrektorów, Członek Rady Dyrektorów, Dyrektor Niewykonawczy

Mark B. Segall pełni funkcję Starszego Dyrektora Zarządzającego w Kidron Corporate Advisors LLC, spółce zajmującej się doradztwem w zakresie fuzji i przyjęć, a także jest prezesem zarządu Kidron Capital Advisors LLC, zarejestrowanej firmy maklerskiej.

W latach 2001–2003 Pan Segall był współprezesem spółki Investec, Inc., amerykańskiej firmy działającej w dziedzinie bankowości inwestycyjnej i będącej częścią Investec Group, południowoafrykańskiego banku specjalistycznego. Od 1999 do 2001 roku kierował działem bankowości inwestycyjnej, a także wykonywał obowiązki radcy prawnego w Investec Inc. W latach 1996-1999 był partnerem kancelarii prawnej Kramer, Levin, Naftalis & Frankel LLP, specjalizującej się w realizacji międzynarodowych fuzji i przejęć, jak również prowadzeniu działalności na rynkach kapitałowych, zaś od 1991 do 1995 roku zajmował tam stanowisko Associate.

Od 2000 roku Pan Segall sprawuje także funkcję członka rady dyrektorów w Integrated Asset Management plc, firmy zarządzającej aktywami alternatywnymi (Komitet ds. Audytu, Komitet ds. Wynagrodzeń). Od 2008 roku jest również dyrektorem w Ronson Europe N.V., polskiej spółce działającej jako deweloper w segmencie rynku mieszkaniowego (Komitet Audytu - w 2010 roku powołany na stanowisko Wiceprzewodniczącego, a w 2011 roku - na stanowisko Przewodniczącego). W lutym 2011 roku został mianowany członkiem rady dyrektorów Temco Service Industries, Inc, międzynarodowej firmy zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi (Komitet ds. Audytu), zaś od lipca 2011 roku zajmuje stanowisko dyrektora w Bel Fuse, Inc, międzynarodowej spółce produkującej komponenty elektroniczne (Komitet ds. Wynagrodzenia).
Pan Segall sprawował również funkcję dyrektora w Infinity Cross Border Acquisition Corporation od lipca 2012 roku (samodzielny niezależny członek Komitetu ds. Audytu) do kwietnia 2014 roku, kiedy firma ta została przejęta przez Glori Energy Inc., oraz dyrektora ATMI, Inc, firmy technologicznej związanej z produkcją półprzewodników i wykorzystaniem nauk biomedycznych od maja 2013 roku (przewodniczący Komitetu ds. Audytu i członek Komitetu ds. Transakcji) do czasu przejęcia jej przez Entergris, Inc, w maju 2014 roku. 

Był członkiem rady dyrektorów i przewodniczącym Komitetu ds. Finansów Answers Corporation, właścicielem i operatorem czołowego serwisu Q&A site Answers.com w okresie od grudnia 2004 roku do kwietnia 2011 roku (gdy został on sprzedany platformie Announce Media). W latach 1999-2007 pełnił funkcję dyrektora w Spectrum Group (dawniej Escala Group Inc.), firmie handlowej specjalizującej się w sprzedaży przedmiotów o wartości muzealnej, zaś w okresie 2000-2006 był członkiem rady dyrektorów Viewtran Group (dawniej Trident Rowan Group, Inc., a następnie Comtech Group Inc.), spółce opracowującej dostosowane rozwiązania dla branży technologicznej, w szczególności dla segmentu mediów cyfrowych, sprzętu telekomunikacyjnego, oraz rynku użytkowników końcowych w Chinach. W latach 2000-2005 był także dyrektorem w spółce Siliconix Inc., produkującej elementy półprzewodnikowe.

Pan Segall uzyskał stopień AB (zbliżony do polskiego licencjata) w dziedzinie historii na Uniwersytecie Columbia oraz tytuł doktora prawa w Szkole Prawa Uniwersytetu Nowojorskiego. Mark Segall spełnia kryteria niezależności określone w statucie Spółki.

Peter Dudolenski
Członek Rady Dyrektorów, Dyrektor Wykonawczy
Peter Dudolenski jest dyrektorem generalnym i prezesem zarządu Global Parks Poland Sp. z o.o. od 2011 r. W latach 2006 – 2011 był prezesem Real Estate Services Bulgaria EOOD, gdzie był zaangażowany w budowę centrów handlowych Galeria Plovdiv, która została otwarta w 2009 r., Galerii Ruse otwartej w 2011 r. oraz galerii Stara Zagora i Park Tower. W latach 2001 – 2006 pełnił funkcje kierownicze w M.O. Sofia EOOD i był zaangażowany w budowę Galerii Sofia. Od 2012 r. jest również członkiem zarządu City Hospitals and Clinics w Bułgarii. Peter Dudolenski ukończył studia na Wydziale Bankowości i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym (Uniwersytet Ekonomii Krajowej i Międzynarodowej; UNWE) w Sofii, Bułgaria.

Peter J. Weishut 
Członek Rady Dyrektorów, Dyrektor Niewykonawczy
Peter John Weishut został członkiem Rady Nadzorczej w 2004 roku i od listopada 2006 roku jest członkiem Komitetu ds. Powoływania Członków Organów Spółki. W latach 1969-1997 pan Weishut zajmował stanowisko dyrektora Akzo Nobel w Holandii i Japonii. Od 1997 do 1999 był konsultantem zarządu holenderskiej spółki Rafino, producenta karmy dla zwierząt. W latach 1999-2001 pan Weishut pełnił funkcję skarbnika fundacji powołanej w związku z obchodami 400-lecia współpracy między Holandią i Japonią. Peter Weishut spełnia kryteria niezależności określone w statucie Spółki.