Global City Holdings

Raporty Rady Nadzorczej

 Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Królestwa Holandii raporty Rady Nadzorczej Cinema City International N.V. są częścią raportu rocznego Spółki.

Raport Rady Nadzorczej za rok 2014 (strony 3-13)

Raport Rady Nadzorczej za rok 2013 (strony 8-10) 

Raport Rady Nadzorczej za rok 2012 (strony 1-2) 

Raport Rady Nadzorczej za rok 2011 (strony 1-2)

Raport Rady Nadzorczej za rok 2010 (strony 1-2)

Raport Rady Nadzorczej za rok 2009 (strony 1-2)

Raport Rady Nadzorczej za rok 2008 (strony 1-2)

Raport Rady Nadzorczej za rok 2007 (strony 1-2)

Raport Rady Nadzorczej za rok 2006 (strony 1-2)