Global City Holdings

Historia

Spółka poprzedniczka Cinema City została utworzona w 1930 roku przez rodzinę Greidingerów, która otworzyła pierwsze kino w Hajfie, w Izraelu w 1931 roku. W latach 80. Spółka jako pierwsza zbudowała sieć multipleksów w Izraelu. W latach 90. Spółka wchodziła na kolejne rynki Europy Środkowej i Wschodniej, zaczynając od Węgier (1997), poprzez Czechy (1998), Polskę (2000), Bułgarię (2003), Rumunię (2007) i Słowację (2011). W 2012 r. Cinema City zakończyła cyfryzację sieci kin rozpoczętą w 2008 r. Jednocześnie od 2000 r. Spółka rozwijała również w krajach swojej działalności dystrybucję filmów i reklamę w kinach. W marcu 2014 r. Spółka podpisała umowę połączenia działalności kinowych ze spółką Cineworld Plc. Cinema City zmieniła nazwę na Global City Holdings i stała się największym akcjonariuszem drugiego operatora kin w Europie utrzymując mocną pozycję w segmencie kin, rozrywki i nieruchomości.

2018 Cineworld staje się drugim co do wielkości operatorem kinowym na świecie po zakupie kin Regal w USA
2017 Rozpoczęcie budowy inwestycji Park of Poland. 
organizacji zrzeszającej ponad 5 000 obiektów z całego świata.
2016 Sprzedaż 42% udziałów w Ronson Europe NV
2015 Wycofanie akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Global City Holdings staje się spółką prywatną. 
2014 Połączenie biznesów kinowych z Cineworld Plc
Podpisanie umowy o partnerstwie strategicznym z WUND Gruppe dla Aquaparku w Mszczonowie  
2013 Pierwszy etap instalacji systemu 4DX w 5 kinach Cinema City
2012  Zakończenie cyfryzacji sieci kin Cinema City.
2011  Akwizycja sieci Palace Cinemas w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji.
2010  Rewolucja cyfrowa – wymiana i instalacja ponad 150 projektorów cyfrowych.
2009  Otwarcie pierwszego megapleksu w Bukareszcie, w Rumunii.
2008  Rozpoczęcie cyfryzacji kin. Rozwój sprzedaży biletów przez internet.
2007 Otwarcie pierwszych multipleksów w Rumunii.
Rozpoczęcie działalności przez New Age Media w Rumunii i na Węgrzech. 
2006  IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Rozpoczęcie działalności w Bułgarii.
2005  Utworzenie rumuńskiej spółki zależnej. Rozpoczęcie działalności przez Forum Film Węgry.
2003 Utworzenie bułgarskiej spółki zależnej.
Rozpoczęcie działalności przez Forum Film Polska.
2002 Rozpoczęcie działalności przez New Age Media w Polsce.
Nabycie Ster Century w Polsce.
1999 Rozpoczęcie działalności w Polsce i w Czechach. Umowa z Imax Corporation.
1997 Otwarcie pierwszego multipleksu w regionie Europy Środkowej i Wschodniej
w Budapeszcie, na Węgrzech.
1995 Zakończenie budowy sieci nowoczesnych multipleksów w Izraelu.
1982 Otwarcie pierwszego multipleksu w Izraelu.
1929 Otwarcie pierwszego kina w Hajfie.