Global City Holdings

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Omówiona niżej polityka ochrony prywatności (dalej Polityka) ma zastosowanie do tej tylko Witryny. Przed każdym korzystaniem z tej Witryny powinni Państwo zapoznać się z obowiązującymi aktualnie zasadami Polityki. Jeśli Państwo nie zgadzają się z naszą Polityką, prosimy nie korzystać z tej Witryny. Korzystając z zasobów tej Witryny, wyrażają Państwo tym samym zgodę na wymienione niżej warunki polityki ochrony prywatności.

Dokładność gromadzonych danych

Firma Cinema City Poland z własnej inicjatywy lub na życzenie Państwa może uzupełnić, poprawić lub usunąć dane osobowe, które są niekompletne, błędne lub nieaktualne, a oddane do dyspozycji firmie Cinema City Poland w związku z prowadzeniem tej Witryny.

Identyfikacja odwiedzających Witrynę

Od czasu do czasu firma Cinema City Poland może wprowadzić do łączącego się z jej Witryną komputera pewne informacje, aby za ich pośrednictwem móc identyfikować jego użytkownika. Informacje te znane są powszechnie pod nazwą "cookies". Dzięki "cookies" firma Cinema City Poland dowiaduje się jak i kiedy wizytujący korzystają z jej Witryny, co ułatwia firmie na bieżąco dostosowywać zasoby tej Witryny do potrzeb klienta. Dodajmy, że "cookies" używać będziemy jedynie w celu dostępu do informacji zapisywanych na Państwa dysku twardym wyłącznie przez "cookies" wysyłanych tylko z tej Witryny. Stosowanie "cookies" jest standardem wykorzystywanym przez wiele witryn internetowych. "Cookies" są przechowywane w Państwa komputerze, a nie w naszej Witrynie. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać "cookies" lub gdy chcą być Państwo informowani o ich nadejściu, prosimy o odpowiednie ustawienie przeglądarki, jeśli posiada ona taką opcję.

Osoby niepełnoletnie

Osoby w wieku poniżej 18 lat nie mogą przesyłać do firmy Cinema City Poland żadnych informacji, jeśli nie otrzymają na to zgody swoich rodziców lub prawnych opiekunów. Bez takiej zgody nie wolno im też dokonywać zamówień ani przeprowadzać żadnych innych legalnych transakcji, chyba że na takowe zezwalają obowiązujące przepisy prawa.

Zmiany

Firma Cinema City Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce ochrony prywatności, do zmian zasobów tej Witryny, a także do modyfikacji lub nawet zakazu dostępu do tej Witryny. Rzeczowe zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a korzystający z tej Witryny mogą, ale nie muszą być o tym uprzedzeni.