Global City Holdings

Deklaracja spółki

Deklaracja "corporate governance" za rok 2014

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 Global City Holdings N.V. przedstawiła raport dotyczący przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2014.

Deklaracja Spółki dotycząca ładu korporacyjnego za rok 2014

Skład organów Spółki w 2014 r.

Rada Dyrektorów: 6 mężczyzn i 1 kobieta

Deklaracja "corporate governance" za rok 2013

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 Global City Holdings N.V. przedstawiła raport dotyczący przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2013.

Deklaracja Spółki dotycząca ładu korporacyjnego za rok 2013  

Skład organów Spółki w 2013 r.

Zarząd: 2 mężczyzn i 0 kobiet
Rada  Nadzorcza: 5 mężczyzn i 1 kobieta

Deklaracja "corporate governance" za rok 2012

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 Cinema City International N.V. przedstawiła raport dotyczący przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2012.

Deklaracja Spółki dotycząca ładu korporacyjnego za rok 2012   

Skład organów Spółki w 2012 r.

Zarząd: 3 mężczyzn i 0 kobiet

Rada  Nadzorcza: 4 mężczyzn i 1 kobieta
Deklaracja "corporate governance" za rok 2011

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 Cinema City International N.V. przedstawiła raport dotyczący przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2011.

Deklaracja Spółki dotycząca ładu korporacyjnego za rok 2011 

Deklaracja "corporate governance" za rok 2010

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 Cinema City International N.V. przedstawiła raport dotyczący przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2010.

Deklaracja Spółki dotycząca ładu korporacyjnego za rok 2010  

Deklaracja "corporate governance" za rok 2009 

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu Giełdy  Papierów Wartościowych w Warszawie SA  nr 718/2009 z dni 16 grudnia 2009 roku Cinema City International N.V. przedstawiła raport dotyczący przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2009 rok.

Deklaracja Spółki dotycząca ładu korporacyjnego za rok 2009 

Deklaracja "corporate governance" za rok 2008

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych nr 1013/2007 z dni 11 grudnia 2007 roku Cinema City International N.V. przedstawiła raport dotyczący przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2008 rok.

Deklaracja Spółki dotycząca ładu korporacyjnego za rok 2008/userfiles/file/corp-gov-2009/cci-wse-cgc-annual-report-pl-2010.pdf 

 

Raport dotyczący nieprzestrzegania przez Spółkę dobrych praktyk zawartych w "Kodeksie Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW"

Raport bieżący nr 56/2008 

 

Deklaracja "corporate governance" za rok 2007

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA  nr 1013/2007 z dni 11 grudnia 2007 roku Cinema City International N.V. przedstawiła raport dotyczący przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2007 rok.

Deklaracja Spółki dotycząca ładu korporacyjnego za rok 2007 

 

Deklaracja "corporate governance" za rok 2006

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") przekazał do publicznej wiadomości treść oświadczenia w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i znajdujących się w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005." (Raport bieżący 23/2007)

Deklaracja Spółki dotycząca ładu korporacyjnego za rok 2006