Global City Holdings

Kalendarz

 

Data Wydarzenie
20.02.2015 Record date
10.03.2015 Wstępne Walne Zgromadzenie
20,03.2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
27.03.2015 Skonsolidowany raport roczny za 2014 r.
19.05.2015  Śródokresowe sprawozdanie zarządu za 18 tygodni kończących się 7 maja 2015 r.
01.06.2015 Record Date
16.06.2015 Termin dostarczenia świadectwa depozytowego (do uczestnictwa we Wstępnym Walnym Zgromadzeniu)
22.06.2015 Wstępne Walne Zgromadzenie
22.06.2015 Termin dostarczenia świadectwa depozytowego (do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu)
23.06.2015 Record Date
29.06.2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
29.06.2015 Początek okresu subskrypcji w ramach Oferty Skupu
08.07.2015 Termin dostarczenia świadectwa depozytowego (do uczestnictwa we Wstępnym Walnym Zgromadzeniu)
14.07.2015  Wstępne Walne Zgromadzenie
14.07.2015 Termin dostarczenia świadectwa depozytowego (do uczestnictwa w Nadzwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu)
21.07.2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
22.07.2015 Koniec okresu subskrypcji
27.07.2015 Przewidywana data transakcji sprzedaży akcji na GPW
04.09.2015  Skonsolidowany raport za I półrocze 2015 r.
20.11.2015 Śródokresowe sprawozdanie zarządu za okres od 1 lipca do 20 listopada 2015