Global City Holdings

Walne zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21 lipca 2015

Informacja o zwołaniu NWZ i dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy
Procedura uczestnictwa w NWZ 
Formularz proxy i instrukcja do głosowania

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global City Holdings N.V.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ

 Minutes z 21 lipca 2015

Wstępne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 14 lipca 2015

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2015

Informacja o zwołaniu ZWZ
Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy
Procedura uczestnictwa w ZWZ 
Formularz proxy i instrukcja do głosowania 
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global City Holdings N.V.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA
Minutes z 29 czerwca 2015

 

Wstępne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 marca 2015

 

Formularz pełnomocnictwa


Prezentacja Komitetu Specjalnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 20 marca 2015

 

Informacja dla Akcjonariuszy i Zawiadomienie o Zwołaniu WZ

 

Formularz pełnomocnictwa

 

Procedura rejestracji na Walnym Zgromadzeniu 

 

Minutes z 20 marca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2014 r.

 

Minutes

 

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global City Holdings N.V.

 
 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA  

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy

Procedura rejestracji/ głosowania przez pełnomocników

Formularz rejestracyjny/ wzór pełnomocnictwa i instrukcja do głosowania

Statut Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 lutego 2014

 

Minutes


Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City
International N.V.

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy


Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy

Obowiązująca polityka wynagrodzeń

Proponowana polityka wynagrodzeń
Proponowane zmiany statutu

Tryptyk zmiana statutu Spółki Cinema City International NV 

 

Procedura rejestracji/ głosowania przez pełnomocników

Formularz rejestracyjny/ wzór pełnomocnictwa i instrukcja do głosowania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2013

 
Minutes  
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na WZA
Ponowne powołanie jednego członka Rady Nadzorczej Spółki i powołanie jednego członka Rady Nadzorczej Spółki
 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy  
Procedura rejestracji/ głosowania przez pełnomocników  
Formularz rejestracyjny/ wzór pełnomocnictwa i instrukcja do głosowania  
Raport roczny 2012  
 Życiorys pana Jonathana Chissicka  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 21 czerwca 2012  
Minutes
Voting scheduleLista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na WZA
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy
 Procedura rejestracji/ głosowania przez pełnomocników
Formularz rejestracyjny/ wzór pełnomocnictwa i instrukcja do głosowania
Raport roczny 2011
Życiorys pana Moshe J. (Mooky) Greidinger
Życiorys pana Amos Weltsh
Życiorys pana Israel Greidinger
Życiorys pana Scott S. Rosenblum
Deklaracja Spółki dotycząca ładu korporacyjnego za rok 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 21 czerwca 2011  
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na WZA
Minutes WZA 21 czerwca 2010 - wersja angielska
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy z projektami uchwał
Załącznik z projektami zmian w statucie Spółki
Procedura głosowania za posrednictwem pełnomocnika
Formularz instrukcji głosowania dla pełnomocnika
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 15 czerwca 2010  
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na WZA
Minutes WZA 15 czerwca 2010 - wersja angielska
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy
Formularz pełnomocnictwa i instrukcja do głosowania
Procedura głosowania za pośrednictwiem pełnomocnika
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 23 czerwca 2009  
Uchwały podjęte przez WZA w dniu 23 czerwca 2009
Lista akcjonariuszy posiadających co nejmniej 5% na WZA
Lista akcjonariuszy posiadających co nejmniej 5% na WZA
Minutes
Zawiadomienie o zwołaniu ZWZA na dziań 23 czerwca 2009 wraz z porządkiem obrad
Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy wraz w projektami uchwał
Procedura głosowania za posrednictwem pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa z instrukcją do głosowania
Życiorys pana Petera Weishuta
Raport roczny 2008
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 25 sierpnia 2008  
Uchwały podjęte przez NWZA
Lista Akcjonariuszy posiadających 5% głosów na NWZA
Raport bieżący 48/2008 - życiorysy Członków Zarządu
Wzór pełnomocnictwa
Potwierdzenie udziału w NWZA
Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy
NWZA - Istotne informacje
Życiorysy kandydatów do Zarządu
Raport bieżący nr 44/2008 - Projekty uchwał 
Raport bieżący nr 43/2008 - Zwołanie NWZA wraz z porządkiem obrad
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2008  
Annual Information Update 2007
Uchwały podjęte przez WZA w dniu 30 czerwca 2008
Lista akcjonariuszy posiadających podan 5% głosów na WZA
Raport bieżący 31/2008: Ponowne powołanie członków Rady Nadzorczej
Zawiadomienie o zwołaniu i porządek obrad WZA
Projekty uchwał
Życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej
WZA i Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Istotne Informacje
Wzór Pełnomocnictwa - Wstępne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Wzór Pełnomocnictwa - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Potwierdzenie udziału w WZA
Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy
Raport Roczny 2007
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2007  
Porządek obrad WZA
WZA i Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Istotne Informacje
Wzór Pełnomocnictwa
Potwierdzenie udziału w WZA
Dokument informacyjny dla Akcjonariuszy
Raport bieżący 21/2007 (26.06.2007) - Akcjonariusze posiadający powyżej 5% na WZA
Raport bieżący 20/2007 (26.06.2007) - Uchwały podjęte na WZA
Raport bieżący 17/2007 (7.06.2007) - Projekty uchwał na WZA
Raport bieżący 16/2007 (25.05.2007)- WZA