Global City Holdings

Program opcji menedżerskich

Cinema City International N.V. wprowadziła Pracowniczy Program Motywacyjny, który jest przeznaczony dla członków Zarządu, kierownictwa oraz pracowników Spółki. Obejmuje emisję maksymalnie 930 000 akcji nowej emisji lub akcji własnych nabytych przez Spółkę. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki w dniu 25 czerwca 2007 podjęło uchwałę w sprawie realizacji Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki.

Aktualna informacja o realizacji programu opcji menadżerskich