Global City Holdings

Prospekt emisyjny

Prospekt został sporządzony i zatwierdzony w angielskiej wersji językowej. W związku z ofertą publiczną w Polsce, emitent zobowiązany jest opublikować w Polsce angielską wersję językową oraz podsumowanie prospektu w języku polskim.

Dla wygody inwestorów emitent publikuje tłumaczenie całego prospektu. Należy jednak zwrócić uwagę, ze angielska wersja językowa jest jedyną wiążącą wersją prospektu. Choć dołożono wszelkiej staranności, by zapewnić prawidłowość polskiego tłumaczenia prospektu, emitent, wprowadzający, osoby działające w ich imieniu, ich doradcy i inne osoby, którymi się posługują, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy w oryginalnej angielskiej wersji prospektu oraz w podsumowaniu sporządzonym w języku polskim.

Podsumowanie w języku polskim
Polskie tłumaczenie całego prospektu
Cena maksymalna - Aneks numer 1 do prospektu
Ustalenie ceny akcji oraz ostatecznej liczby akcji przydzielanych inwestorom w ramach oferty
Zawarcie umowy o subemisję
Wpływy spółki z emisji oraz koszty oferty
Cena maksymalna - Aneks numer 1 do prospektu w języku angielskim
Ustalenie ceny akcji oraz ostatecznej liczby akcji przydzielanych inwestorom w ramach oferty w języku angielskim
Zawarcie umowy o subemicję w języku angielskim
Wpływy spółki z emisji oraz koszty oferty w języku angielskim