Global City Holdings

Akcjonariat

Głównym akcjonariuszem Global City holdings jest I.T. International Theatres (ITIT), spółka prawa izraelskiego, posiadająca bezpośrednio 97,87% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (53,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki). Pośrednią kontrolę nad ITIT poprzez większościowy udział w spółce Israel Theatres Limited posiada rodzina Greidinger.  

W wyniku Wezwania rozliczonego w lipcu 2015 roku, Spółka posiada akcje stanowiące 44,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Jednakże w związku z tym, że zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 7 holenderskiego kodeksu cywilnego, Spółka nie może wykonywać żadnych praw głosu z akcji posiadanych przez nią w swoim kapitale zakładowym, akcje te nie uprawniają do żadnych głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (stanowią 0% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu).

Obecnie Spółka jest w trakcie procesu wycofania swoich akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Informacja na temat głównego akcjonariusza

  Pan Moshe Greidinger Pan Israel Greidinger

Panowie Moshe J. (Mooky) Greidinger i Israel Greidinger są Dyrektorami Niewykonawczymi Spółki. Rodzina Greidinger działa w branży kinowej od prawie 80 lat. Dziadek panów Moshe i Israela Greidinger otworzył swoje pierwsze kino w Hajfie w Izraelu w 1929 roku. Od tego wydarzenia datuje się początek działalności kinowej Cinema City. Więcej informacji na temat historii rozwoju Global City Holdings znajduje się w części Historia Spółki.