Global City Holdings

Informacje ogólne


Nazwa spółki GLOBAL CITY HOLDINGS B.V.
Siedziba Weena 210-212 3012 NJ Rotterdam
Data rejestracji 24.03.2004 (przekształcenie w spółkę akcyjną)
Forma prawna spółka akcyjna
Kapitał akcyjny 512 000 EUR (opłacony w całości)
Liczba wyemitowanych akcji 51 200 000 akcji zwykłych na okaziciela (każda o wartości 0,01 EUR)
NIP  NL 803950408.B01
Rejestracja Rejestr Handlowy Izby Handlowo-Przemysłowej w Amsterdamie 33260971